Boston Harbor Lighthouse, Boston

Boston Harbor Lighthouse

Boston

9"x12" (22.5x30cm)